کلینیک توانبخش امید 0

کلینیک توانبخش امید

مرکز توانبخشی یا کلینیک توانبخشی مکانی است که کاردرمان و گفتار درمان در آنجا به معالجه و بهبود اختلال های مختلف از جمله:اتیسم،فلج مغزی،دیزآرتری،بیش فعالی و یا اختلال یادگیری و دیگر اختلالات می پردازد. توانبخشی امید یکی از این مراکز است که دارای متخصصین با تجربه می باشد که مراجعین پس از ارزیابی می توانند در محیطی که دارای امکانات بسیاری خوبی است درمان خود را زیر نظر متخصصین شروع کنند. جهت اطلاعات بیشتر این پست را مطالعه کنید.