آموزش نرم افزار گوسین (Gaussian) با pdf 0

آموزش نرم افزار گوسین (Gaussian) با pdf

اگر دانشجوی شیمی هستی و به دنبال یک برنامه شیمی برای رسم ساختار سه بعدی و یا موضوع پایان نامه و مقاله هستی استفاده از نرم افزار گوسین (Gaussian) بسیار مناسب است. شما می توانید با موضوع شیمی محاسباتی پایان نامه خود را ارائه دهید یا فقط از طریق نرم افزار گوسین (Gaussian) یا گوس ویو ساختارهای کتاب و مقاله خود را با بهترین کیفیت رسم کنید. در هر رشته و مقطع شیمی که باشید پیشنهاد می کنم آموزش نرم افزار گوسین (Gaussian) +pdf را دریافت کنید و این نرم افزار را بیاموزید.